Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:57
-00:39:13
+00:34:37
6577 1804
K20 : 577
206 / 278
-00:26:55
+00:28:32
00:30:17
-00:18:27
+00:13:50
790 790
29 / 89
-00:12:30
+00:10:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii