Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:06
-00:38:04
+00:35:46
6850 1952
K30 : 954
307 / 386
-00:22:09
+00:32:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii