Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:04
-00:38:06
+00:35:44
6838 1943
K30 : 948
306 / 386
-00:22:11
+00:32:02
00:31:46
-00:16:58
+00:15:19
1041 1041
53 / 112
-00:11:00
+00:15:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii