Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:41:11
-01:07:04
+00:11:18
88 81
4 / 138
-00:54:43
+00:01:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii