Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:26
-00:40:44
+00:33:06
6142 1569
K20 : 492
58 / 80
-00:16:08
+00:22:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii