Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:35
-00:41:35
+00:32:15
5923 1456
K20 : 463
48 / 68
-00:24:36
+00:24:58
00:31:40
-00:17:04
+00:15:13
1022 1022
5 / 7
-00:03:33
+00:07:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii