Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:12
-00:35:58
+00:37:52
7315 2215
K20 : 718
351 / 403
-00:22:38
+00:36:45
00:31:50
-00:16:54
+00:15:23
1056 1056
42 / 92
-00:10:58
+00:08:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii