Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:21
-00:43:49
+00:30:01
5301 1152
K20 : 355
52 / 80
-00:19:13
+00:19:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii