Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:36
-00:35:34
+00:38:16
7391 5129
M20 : 1281
135 / 152
-00:11:01
+00:37:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii