Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:18
-00:29:04
+00:43:57
7575 2637
K50 : 87
54 / 57
-00:11:06
+00:34:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii