Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:20
-00:49:34
+00:31:22
6080 4607
37 / 59
-00:19:16
+00:21:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii