Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:13:07
-00:36:47
+00:44:09
8464 5587
95 / 100
-00:10:53
+00:31:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii