Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:27
-00:41:27
+00:39:29
7968 5406
70 / 81
-00:11:43
+00:24:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii