Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:04:36
-00:45:18
+00:35:38
7187 5098 8
286 / 356
-00:17:34
+00:28:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii