Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:43
-00:47:11
+00:33:45
6712 1809
61 / 81
-00:17:27
+00:18:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii