Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:34
-00:39:20
+00:41:36
8243 5508
85 / 99
-00:12:18
+00:41:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii