Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:58:18
-00:51:36
+00:29:20
5344 1139
34 / 59
-00:21:18
+00:19:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii