Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:46:57
-01:01:48
+00:18:11
757 32
29 / 246
-00:39:47
+00:07:23
00:47:32
-01:00:43
+00:17:39
631 35
20 / 218
-00:49:54
+00:10:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii