Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:48
-00:39:27
+00:38:55
5477 4446
198 / 236
-00:24:14
+00:27:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii