Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:38
-00:42:16
+00:38:40
7834 5350
80 / 100
-00:16:22
+00:26:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii