Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:11
-00:37:43
+00:43:13
8396 2830
284 / 299
-00:10:34
+00:34:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii