Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:31
-00:45:23
+00:35:33
7168 2078
78 / 100
-00:19:29
+00:23:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii