Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:58:26
-00:51:28
+00:29:28
5382 1151
56 / 99
-00:24:26
+00:29:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii