Bartosz Drabikowski

PKO BANK POLSKI
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
00:50:12
-00:59:42
+00:21:14
2212 2027 17
34 / 189
-00:44:57
+00:10:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii