Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:00
-00:46:54
+00:34:02
6790 1849
225 / 299
-00:19:45
+00:25:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii