Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:54:27
-00:55:27
+00:25:29
3805 553
35 / 99
-00:28:25
+00:25:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii