Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:13
-00:37:02
+00:41:20
5748 1158
236 / 260
-00:26:13
+00:36:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii