Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:47:34
-01:02:20
+00:18:36
1332 1241
46 / 356
-00:34:36
+00:11:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii