Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:26
-00:48:28
+00:32:28
6399 1629
68 / 99
-00:21:26
+00:32:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii