Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:53:49
-00:56:05
+00:24:51
3553 480
156 / 377
-00:32:28
+00:17:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii