Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:04
-00:46:50
+00:34:06
6813 1864
73 / 99
-00:19:48
+00:34:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii