Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:16
-00:34:59
+00:43:23
5941 1245
121 / 135
-00:24:42
+00:35:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii