Alex Alber

The British School Sp. z o.o.
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
00:53:40
-00:56:14
+00:24:42
3491 3040 5
53 / 130
-00:32:12
+00:11:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii