Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:12
-00:45:42
+00:35:14
7093 2036
74 / 99
-00:18:40
+00:35:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii