Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:56:06
-00:53:48
+00:27:08
4426 3663
41 / 99
-00:26:46
+00:27:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii