Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:48
-00:37:27
+00:40:55
5702 1134
115 / 135
-00:27:10
+00:32:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii