Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:40
-00:47:14
+00:33:42
6702 4901
325 / 414
-00:21:49
+00:27:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii