Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:53:43
-00:56:11
+00:24:45
3513 461
33 / 99
-00:29:09
+00:24:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii