Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:57:56
-00:50:49
+00:29:10
3854 3481
150 / 293
-00:44:06
+00:19:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii