Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:47
-00:49:07
+00:31:49
6214 1539
64 / 99
-00:22:05
+00:31:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii