Robert Owczarek

PKO BANK POLSKI
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:04:36
-00:45:18
+00:35:38
7188 5099 37
219 / 266
-00:18:05
+00:26:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii