JOANNA CUDZIŁO

PKO BANK POLSKI
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:16:33
-00:33:21
+00:47:35
8665 3016 48
262 / 266
-00:06:08
+00:38:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii