Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:18:07
-00:26:15
+00:46:46
7770 2775
K30 : 1286
1
338 / 341
-00:09:14
+00:42:37
01:07:37
-00:36:33
+00:37:17
7199 2152
K30 : 1047
1
322 / 373
-00:21:29
+00:33:29
01:02:28
-00:47:26
+00:33:30
6641 1766 1
304 / 388
-00:27:25
+00:30:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii