Dorota Kalińska

PKO BANK POLSKI
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:31:55
-00:17:59
+01:02:57
8859 3142 55
311 / 311
+00:59:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii