Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:22:52
-00:27:02
+00:53:54
8813 3114
99 / 99
+00:53:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii