Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:22:42
-00:27:12
+00:53:44
8810 3113
98 / 99
-00:00:10
+00:53:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii