Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:36
-00:35:18
+00:45:38
8578 2956
92 / 99
-00:08:16
+00:45:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii