Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:43
-00:43:11
+00:37:45
7660 2387
78 / 99
-00:16:09
+00:37:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii