Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:49:52
-01:00:02
+00:20:54
2104 1930
70 / 356
-00:32:18
+00:14:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii