Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:04
-00:36:50
+00:44:06
8461 2875
89 / 99
-00:09:48
+00:44:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii